Nezávislá alternatívna dátová infraštruktúra.

Rýchly rast, k dispozícii kompletné pokrytie Slovenska.
Dohľad nad službami NOC 24/7, SLA 99,95%, priamo u majiteľa optiky.
Jedinečné prepojenie medzi koncovými službami a telco službami pre malé a stredné podniky.
Expanzia do cloudových služieb, dátové sklady, zdieľanie obsahu, ...
Rýchle služby a felxibilita. Nízke náklady.

Minimálne náklady.
Kompletný servis.
Výborné ceny

       

.... pretože rozdiel je v rýchlosti a cene .... a to je základ nášho úspechu